Unde și între ce ore puteți face examene trichineloscopice în week-end

Examenele trichineloscopice se vor efectua în cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale din județul Satu – Mare, după cum urmează :
 

Data
Program
CSVSAO

18.07.2020
900 – 1300
Piața  MARE –  Satu – Mare
Piața Carei
Cabinete Veterinare Private

19.07.2020
       –
Cabinete Veterinare Private

 
Pentru orice urgență apelați telefonul 0261715956 sau 0760789016.
Rugăm toți solicitanții care doresc efectuarea examenului trichineloscopic, ca în momentul prezentării probei de carne – pilieri diafragmatici – să aibă asupra lor:

Cartea de Identitate a proprietarului/solicitantului,
Crotalia de identificare a suinei / suinelor sacrificate,
Suma de 24,99 lei reprezentând contravaloarea unei probe examinate.

Cabinetele Veterinare Concesionate/Private își stabilesc tarife de manoperă proprii. Carnea provenită de la porcii sacrificați în gospodăriile populației este destinată strict pentru consum familial. Este interzisă comercializarea cărnii de porc sub orice formă, obținută în urma sacrificărilor de porci din gospodăriile populației.
Nerespectarea prevederilor legale atrage după sine sancțiuni contravenționale sau penale după caz.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *