Ce hotarari au de luat consilierii municipali in sedinta de saptamana viitoare ?

Consilierii municipali sunt invitați la sedinta ordinară a lunii septembrie 2020. Sedinta va avea loc în data de 24 septembrie, ora 14.00, în Sala mare de ședințe a Consiliului Judetean Satu Mare.
Pe ordinea de zi sunt 25 de proiecte de hotărâre, plus punctul „Diverse”:
Iată ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.08.2020
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 04.09.2020
3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare până la ședința de constituire a noului consiliu alesInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al TRANSURBAN SA Satu Mare pe anul 2020Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Satu Mare pe anul 2020Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură – proiect 1″Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de repartizare și închiriere a locuințelor sociale și de necesitate din municipiul Satu MareInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale” Amplasament: Satu Mare, str. Dorobanților FNInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Construire casă de locuit P+M” Amplasament: Satu Mare, str. Cireșilor nr. 25/AInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Construire academie de fotbal, tribune şi amenajare terenuri de sport” Amplasament: Satu Mare, str. Gorunului FNInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune din zona de protecție LEA în zonă de locuit cu parcelare prin deviere LEA şi transformare în LES pe tronsonul deviat” Amplasament: Satu Mare, str. Teleki BlankaInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Lotizare cu deschidere de stradă – locuințe familiale” Amplasament: Satu Mare, Zona str. Alexandru OdobescuInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Plan Urbanistic Zonal „Construire casă de locuit P” Amplasament: Satu Mare, Drum Pădurea Noroieni FNInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, str. Csipler SandorInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție prelungirea străzii DianaInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
18. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 56 mp înscris în CF nr. 183376 Satu Mare, nr. cadastral 183376Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
19. Proiect de hotărâre privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuințele de tip ANLInițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
20. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României, în vederea aprobării transferului din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, a imobilului situat în Satu Mare, str. Unirii nr. 95Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. CastanilorInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
22. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Iuliu Coroianu nr. 48Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unor terenuri situate în municipiul Satu Mare, str. Poligonului și str. SânzienelorInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
24. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren în suprafață de 24.700 mp, situat în Zona Industrială Satu Mare Sud, către SUMIRIKO AVS ROMÂNIAInițiator proiect: viceprimar Albu Adrian
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării și valorificării masei lemnoase din partizile 1673053 Ig și 1599957 Pr, fond forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu MareInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
26. Diverse-Informări consiliul local.
 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *